[Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 10 : Giai Đoạn Cuối ver Chữ

L ưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện có thêm bớt một vài chi tiết so với bản gốc. – Bộ truyện được viết bởi page Anime.Cartoon.Manga. Vui lòng không report khi không có sự cho phép. … Đọc tiếp [Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 10 : Giai Đoạn Cuối ver Chữ

[Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 10 : Giai Đoạn Cuối

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện sử dụng hình ảnh lồng ghép giữa 2 bộ truyện. Và có thể sẽ có nhiều hình ảnh sai khung cảnh, trang phục. – Bộ truyện có thêm bớt một … Đọc tiếp [Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 10 : Giai Đoạn Cuối

[Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 9 : Lửa & Băng ver Chữ

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện có thêm bớt một vài chi tiết so với bản gốc. – Bộ truyện được viết bởi page Anime.Cartoon.Manga. Vui lòng không report khi không có sự cho phép. Chúc … Đọc tiếp [Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 9 : Lửa & Băng ver Chữ

[Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 9 : Lửa & Băng

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện sử dụng hình ảnh lồng ghép giữa 2 bộ truyện. Và có thể sẽ có nhiều hình ảnh sai khung cảnh, trang phục. – Bộ truyện có thêm bớt một … Đọc tiếp [Fanmade] Bụi Tiên Hồng tập 9 : Lửa & Băng

[Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 8 : Ngôi Trường Băng Giá ver Chữ

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện có thêm bớt một vài chi tiết so với bản gốc. – Bộ truyện được viết bởi page Anime.Cartoon.Manga. Vui lòng không report khi không có sự cho phép. Chúc … Đọc tiếp [Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 8 : Ngôi Trường Băng Giá ver Chữ

[Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 8 : Ngôi Trường Băng Giá

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện sử dụng hình ảnh lồng ghép giữa 2 bộ truyện. Và có thể sẽ có nhiều hình ảnh sai khung cảnh, trang phục. – Bộ truyện có thêm bớt một … Đọc tiếp [Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 8 : Ngôi Trường Băng Giá

[Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 7

Lưu ý : – Bộ truyện là sự kết hợp giữa Anime Sakura Card Captor và Cartoon Winx Club. Nếu bạn là anti-fan của một trong hai bộ thì không nên xem. – Bộ truyện sử dụng hình ảnh lồng ghép giữa 2 bộ truyện. Và có thể sẽ có nhiều hình ảnh sai khung cảnh, trang phục. – Bộ truyện có thêm bớt một … Đọc tiếp [Fanmade] BỤI TIÊN HỒNG Tập 7